Temmuz 22, 2019

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Öz (Müdür)

Doç. Dr. İsmet Kahraman Aslan (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Ahu Tuğba Karabulut (YK Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel Ertemel (YK Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel (YK Üyesi)