Temmuz 22, 2019

Misyonumuz

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal refah ve kalkınmaya katkıda bulunmak
üzere Üniversite, kamu, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini geliştirmek, kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşlarının ticaret alanında liderlik kapasitelerinin, uzmanlık, yeni eğilimler ve girişimci
süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar gerçekleştirmek, tüm paydaşların bilgi ve vasıflarını
geliştirerek doğru karar alma, inovasyon, iyi yönetişimi öne çıkartan özgün organizasyonlar düzenlemek,
ticaret ve perakende alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.